Avance Impact

Privacyverklaring Avance

Privacy statement Avance, i.s.m. DigiPublic

Jouw privacy is van groot belang voor Avance. Graag informeren wij je dan ook via onze Privacy Policy omtrent de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over de gebruikers van onze website. Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met de volgende voorwaarden.


Wat verzamelen wij? 
Je kunt anoniem onze website bezoeken en op die manier meer over Avance te weten komen. Wij verzamelen gegevens omtrent de gebruikers van onze website, zoals browser type, duur van het bezoek, gebruikte pagina’s etc. voor marketingdoeleinden en met het doel de gebruikservaring te optimaliseren. Wij verzamelen enkel jouw persoonsgegevens indien je vrijwillig jouw e-mailadres verstrekt, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of voor de ontvangst van nadere informatie.

Gebruik van persoonsgegevens
Avance verwerkt je persoonsgegevens alleen als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van onze website bezoekers, nieuwsbrief lezers en klanten:

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

Mailing
Als je iets opvraagt (een lead magnet of mee wil doen aan onze gratis training) slaan wij op:
- Je voor- en achternaam
- E-mailadres

Klanten
Als je je een product koopt van Avance, registreren we de volgende gegevens voor een goede afhandeling:

- Voor- en achternaam
-  E-mailadres
-  IP-adres
-  Bankrekeningnummer
-  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt; bijvoorbeeld afbeeldingen, ervaringen en profielbeschrijvingen


Gronden voor de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

-  Het afhandelen van jouw betaling
-  Verzenden van onze nieuwsbrief en aanbiedingen
-  Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of te verbeteren
-  Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
-  Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
-  Om goederen en diensten bij je af te leveren
-  Avance analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
-  Avance gebruikt de gegevens op learn.impactcampus.nl geanonimiseerd ter evaluatie en verbetering van onze dienstverlening
-  Avance verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij verzamelen je persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken.


Geautomatiseerde besluitvorming
Avance maakt gebruik van verschillende systemen die automatisch gegevens verwerken. Op basis van deze verwerkingen kunnen we besluiten nemen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Avance) tussen zit. Bijvoorbeeld: Geautomatiseerde verwerkingen vanuit onze boekhoudsoftware. Het gaat hier om automatische verzending van periodieke facturen. Ook herinneringen voor nog openstaande facturen worden grotendeels geautomatiseerd verzonden.

Avance maakt (i.s.m. Digipublic) gebruik van de volgende computerprogramma’s of -systemen en/of derden:
-  Mailblue – CRM, autoresponder en versturen van nieuwsbrieven
-  Plug & Pay – webshop, het afhandelen van betalingen en versturen van facturen
-  Huddle – CRM, community & het faciliteren en hosting van online trainingsomgeving
-  Zapier – een koppeling tussen verschillende systemen
-  Phoenix – website en marketing tools, voor het genereren van leads, landingspagina’s en het afnemen van quizzen
-  Hellotars – voor het verzenden van diverse formulieren
-  Facebook – sociaal netwerk en advertentie kanaal
 -  LinkedIn – sociaal netwerk en advertentie kanaal
-  Google Analytics – om inzicht te krijgen in de bezoekers van de website
-  Webinargeek
-  SurveyMonkey


Jouw gegevens kunnen worden verzameld en gedeeld met bovenstaande verwerkers. Een aantal verwerkers zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EEA), maar vallen dan voornamelijk onder het EU-US Privacy Shield. Dit verplicht hen zeer strikte (gecontroleerde) bescherming te bieden over persoonsgegevens. Avance verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit en alleen dát wat nodig is op bovenstaande gronden, voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Neem contact met ons op via e-mail (avance@digipublic.nl) als je hier meer informatie over wilt ontvangen.


Bewaren van persoonsgegevens
Avance bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Bij een inactief account bewaren wij persoonsgegevens en contactgegevens maximaal 2 jaar, zodat het doel kan worden nageleefd waarvoor wij de persoonsgegevens hebben gevraagd.

Delen met anderen
Avance deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Avance blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Voor betalingen, moeten we persoonsgegevens van jou aan Mollie overdragen. De persoonsgegevens zijn uw naam, e-mailadres en bankgegevens. Uw persoonsgegevens worden door Mollie in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Mollie’s privacy statement verwerkt.

Hoe gebruiken we cookies?
 Een cookie is een klein bestand, dat toestemming vraagt om op de harde schijf van jouw computer te worden opgeslagen. Stem je daarmee in, dan wordt het bestand opgeslagen en helpt de cookie om het internetverkeer te analyseren of het geeft een melding als je naar een bepaalde website gaat. Dankzij cookies kunnen webapplicaties persoonlijk op je reageren. Webapplicaties kunnen hun werking aanpassen aan jouw behoeften en voorkeuren, door gegevens over jouw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.
We gebruiken ‘traffic log cookies’ om te bepalen welke pagina’s worden gebruikt. Hierdoor kunnen wij gegevens over verkeer naar de webpagina analyseren en onze website aanpassen aan de behoeften van de klant. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor statistische analyse-doeleinden en de data wordt vervolgens weer van het systeem verwijderd.

Over het algemeen helpen cookies ons om je een betere website te bieden, omdat we kunnen bijhouden welke pagina’s je handig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons in geen enkel opzicht toegang tot jouw computer of persoonlijke gegevens, met uitzondering van de gegevens die je vrijwillig met ons deelt. Je kunt cookies accepteren of weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar de instellingen van jouw browser kunnen doorgaans naar wens worden aangepast om cookies te weigeren. Het kan zijn dat je hierdoor de mogelijkheden van de website niet volledig benut.

Embedded Content
In content op onze website kan gebruik gemaakt worden van ingesloten content die op andere websites worden gehost. Denk hierbij met name aan YouTube en/of Vimeo video’s en podcasts. Deze diensten maken vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en mogelijke persoonsgegevens doen kunt u achterhalen in de privacy statement van betreffende aanbieders van de embedded content. Tijdens het ophalen van embedded content maken we altijd gebruik van anonimiserende instellingen die de betreffende diensten mogelijk aanbieden tijdens het embedden van content. Denk hierbij aan ingeschakelde privacymodus bij het embedden van YouTube video’s, die voorkomt dat YouTube informatie over bezoekers opslaat als zij de video niet actief afspelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Avance en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar avance@digipublic.nl.


Melding autoriteit persoonsgegevens

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

Melding aan betrokkene

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, word je hiervan op de hoogte gesteld, indien je als betrokkene kan worden gekwalificeerd.

Wij raden je aan deze verklaring frequent te raadplegen, in verband met eventuele wijzigingen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met avance@digipublic.nl. 

arrow_drop_up arrow_drop_down